ถังดับเพลิงราคาถูก

 

 

 ชนิดของถังดับเพลิง ขนาดน้ำหนัก  คุณสมบัติของถังดับเพลิง  ราคาถังดับเพลิง
ถังดับเพลิง Clean Agent  (ถังดับเพลิงสีเขียว)

 ขนาด

 2.2/5/10/15/20

ปอนด์

 เป็นสารเหลวระเหยที่สามารถดับเพลิงได้ทุกประเภท ตัวสารไม่เป็นอันตรายต่อคนและอุปกรณ์สามารถระเหยได้เอง โดยไม่ต้องทำความสะอาด

 ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่ง โทร 081-406-4910

 ถังดับเพลิงเคมีแห้ง  (ถังดับเพลิงสีแดง)

  ขนาด

2.2/5/10/15/20/50/

ปอนด์

 สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงได้ทุกประเภท ตัวเคมีไม่เป็นสื่อไฟฟ้าถังแข็งแรงทนทานใช้งานได้นาน สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.332/2537)  ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่ง โทร 081-406-4910
 ถังดับเพลิง CO2 ( ถังดับเพลิงสีแดง)

ขนาด

5/10/15

ปอนด์

 เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สามารถดับเพลิงเบื้องต้นได้ ทุกประเภท เหมาะกับพื้นที่ที่ไม่มีกระแสลมแรง สามารถฉีดใช้ได้ มากกว่า 1 ครั้ง  ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่ง โทร 081-406-4910
 เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (ถังดับเพลิงสีเงิน)    เป็นสารประเภท Fluor chemical Surfactant มีคุณสมบัติในการทำให้ เกิดฟองโฟมและการแพร่กระจาย (Wetting Power) ในขณะเดียวกันมี สารทำให้ฟองโฟมเกิดความคงตัว ยิ่งขึ้น นอกจากมีคุณสมบัติเหมาะ นอกจากมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการดับไฟที่เกิดจากน้ำมัน AFFF ยังสามารถควบคุมและป้องกันการลุกติดไฟของน้ำมัน นับเป็นการป้องกันการเกิดเพลิงใหม้ได้เป็นอย่างดี  ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่ง โทร 081-406-4910

 

- ถังดับเพลิง Clean Agent เป็นสารเหลวระเหยที่สามารถดับเพลิงได้ทุกประเภท ตัวสารไม่เป็นอันตรายต่อคนและอุปกรณ์สามารถระเหยได้เอง โดยไม่ต้องทำความสะอาด ขนาด 2.2/5/10/15/20 ปอนด์

- ถังดับเพลิงเคมีแห้ง สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงได้ทุกประเภท ตัวเคมีไม่เป็นสื่อไฟฟ้าถังแข็งแรงทนทานใช้งานได้นาน สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.332/2537) มีขนาด 2.2/5/10/15/20/50/ปอนด์

- ถังดับเพลิง CO2 เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สามารถดับเพลิงเบื้องต้นได้ ทุกประเภท เหมาะกับพื้นที่ที่ไม่มีกระแสลมแรง สามารถฉีดใช้ได้ มากกว่า 1 ครั้ง มีขนาด 5/10/15 ปอนด์
 
- เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม เป็นสารประเภท Fluorochemical Surfactant มีคุณสมบัติในการทำให้ เกิดฟองโฟมและการแพร่กระจาย (Wetting Power) ในขณะเดียวกันมี สารทำให้ฟองโฟมเกิดความคงตัว ยิ่งขึ้น นอกจากมีคุณสมบัติเหมาะ นอกจากมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการดับไฟที่เกิดจากน้ำมัน AFFF ยังสามารถควบคุมและป้องกันการลุกติดไฟของน้ำมัน นับเป็นการป้องกันการเกิดเพลิงใหม้ได้เป็นอย่างดี 
 
บริการหลังการขาย แนะนำวิธีการใช้และตรวจสอบสภาพเครื่องฟรี สำรองถัง-ตรวจน้ำยาทุก 3-6 เดือน/ครั้งฟรี ให้คำปรึกษา-ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยฟรี รับฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ รับประกันสภาพถังดับเพลิงเป็นเวลา 5 ปีเต็ม ถังดับเพลิงมีปัญหา ยินดีเปลี่ยนใหม่ให้ทันที รับประกันประสิทธิภาพน้ำยาเคมี 3 ปีเต็ม รับซื้อเครื่อง/รับเทิร์น/ทำสีเครื่อง ติดป้ายใหม่ ฉุกเฉิน โทร.ขอสำรองถังดับเพลิงได้ 24 ชม. 

ชนิดและคุณสมบัติของถังดับเพลิงแต่ละประเภท

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง) ก้นถัง 2 ชั้น ป้องกันการรั่วซึมและทนต่อแรงกระแทก เหมาะสำหรับการติดตั้งในที่โล่งแจ้ง ไม่เหมาะที่จะติดตั้งในห้องต่างๆ หรือห้องสำนักงาน ฉีดใชได้เพียงครั้งเดียวไม่สมควรนำมาทดลอง (เติมทุกครั้งหลังการฉีดไช้) ดับไฟที่เกิดจากเครืองใช้ไฟฟ้าได้ โดยไม่เป็นสื่อแต่อย่างไร สามารถดับไฟได้ทุกประเภท คือ A B C

ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย CLEAN AGENT (ถังสีเขียว) เป็นครื่องดับเพลิงที่หมาะสมติดตั้งใกล้จุดที่มีเครื่องจักรราคาสูง หรือตู้ควบคุมต่างๆ เป็นสารดับเพลิงที่ไม่ก่อความเสียหายหรือทิ้งคราบสกปรกหลังการฉีดไช้ สามารถฉีดได้หลายครั้ง ฉีดไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกจนกว่าจะหมด ดับไฟที่เกิดจากเครื่องใช้ใฟฟ้าได้โดยไม่เป็นสื่อ ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ( NON CFC ) ทดแทนสารดับเพลิงชนิด HALON / (ถังสีเหลือง) สามารถดับไฟได้ทุกประเภท คือ A B C

ถังดับเพลิงชนิดน้ำ / ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม (เหมาะสำหรับใช้ตับไฟที่กิดจากน้ำมันไวใฟต่างๆเกิดการลุกไหมั เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำ เหมาะสำหรับใช้ตับใฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาทั่วไปเกิดการลุกใหม้ เครื่องดับเพลิงทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นเครื่องดับเพลิงเฉพาะจุด ห้ามนำไปใช้ดับเพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าโดยเด็ดขาด

เครื่องดับเพลิงรุ่นติดเพดาน (แบบทำงานอัดโนมัติ) ก้นถัง 2 ชั้น ป้องกันการรั่วซึม ทนต่อแรงกระแทก มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะที่จะติดตั้งในห้องที่ไม่มีคนอยู่คอยดูแล หรือห้องที่ยากจะเข้าถึงในการดับไฟ ระบบการดับพลิงจะทำงานต่อเมื่อได้รับความร้อนถึงจุดองศาที่ตั้งไว้ สามารถดับไฟได้ทุกประเภท คือ A B C

ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย CO2 เป็นเครื่องดับเพลิงที่เหมาะที่จะติดตั้งภายในโรงงานในบ้านและในห้องนอน ที่ไม่มีกระแสลมแรง เป็นสารดับเพลิงที่ไม่ก่อความเสียหายหรือทิ้งคราบสกปรกหลังการฉีดใช้ สามารถฉีดได้หลายครั้ง ฉีดไม่หมดสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีก ดับไฟที่เกิดจากเครื่องใช้ใฟฟ้าได้โดยไม่เป็นสื่อ สามารถดับไฟได้ประเภท B C

ถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ 

ประเภท A คือ เพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ปอ นุ่น ยาง พลาสติก     

ประเภท B คือ เพลิงไหม้ในของเหลวติดไฟและก๊าซติดไฟ เช่น น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม จาระบี     

ประเภท C คือ เพลิงไหม้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร

ผลิตและจำหน่ายถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง บรรจุน้ำยาดับเพลิงตรวจเช็ค และติดตั้ง ให้คำปรึกษา-ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยฟรี ถึงที่ เรามีทั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์เซฟตี้ ทุกชนิดพร้อมเสนอในราคาพิเศษแก่ลูกค้า มีบริการหลังการขายทุกๆ 6 เดือน เป็นเวลา 5 ปีเต็ม รับฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟ ตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ยังรับปรึกษาปัญหาเรื่องอะไหล่ รับประกันสภาพถังดับเพลิงเป็นเวลา 5 ปีเต็ม และอุปกรณ์ดับเพลิงอีกด้วย ถังดับเพลิงมีปัญหา ยินดีเปลี่ยนใหม่ให้ทันที รับประกันประสิทธิภาพน้ำยาเคมี 3 ปีเต็ม รับซื้อเครื่อง/รับเทิร์น/ทำสีเครื่อง ติดป้ายใหม่ ฉุกเฉินโทรขอสำรองถังดับเพลิงได้ 24 ชม.  

   

ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิง ผู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยโลหะเหล็กนสีแดง / เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 15 ปอนด์ บานพับรุ่นสลัก / กุญแจล็อคกดเด้ง / กระจกเซฟตี้หนา 4 มม. / ขวานดับเพลิงขนาด 6 ปอนด์ สายส่งน้ำดับเพลิง / พร้อมข้อต่อหัวอัดเกลียวอเมริกัน และหัวฉีดปรับฝอยชนิดทองเหลือง / บอลวาล์ว /แองเกิ้ลวาล์ว / พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำชนิดสวมเร็วทองเหลือง และฝาอุดพร้อมโซ่ 

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติชนิดติดตั้งเพดาน

1) ติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง สำรองถัง-ตรวจน้ำยาทุก 3-6 เดือน/ครั้งฟรี ต่อการเกิดอัคคีภัยและยากต่อการเข้าถึง เช่น ห้อง Server ห้องควบคุม

2) ตัวเครื่องดับเพลิงจะฉีดดับเพลิง รับฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ ได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขณะที่ไม่มีคน

3) สามารถดับเพลิงได้ทุกชนิด

ข้อต่อและหัวฉีดน้ำดับเพลิง COUPLING& NOZZLE ข้อต่ออัดเกลียวอเมริกัน ข้อต่อสวมเร็ว หัว-ท้าย ชนิดทองเหลืองและอลูมิเนียม ฝ่าปิตตัวผู้และตัวเมีย ชนิดทองเหลือง หัวรับน้ำเข้าอาคาร พร้อมฝาปิด หัวฉีดปรับฝอยชนิดทองเหลือง หัวฉีดสำตรง ชนิดทองเหลืองและอลูมิเนียม มีให้เลือกหลายชนิด หลายรุ่น หลายแบบ ขนาด 1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว ต้ามจับที่กระชับมือแบบด้ามปืน หัวฉีดน้ำดับเพลิงสามารถปรับเป็นสำตรงและม่านน้ำได้ หัวฉีดที่มีน้ำหนักเบา ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย สามารถใช้เป็นหัวฉีตน้ำยาฟองโฟมได้ 

สายส่งน้ำดับเพลิง FIRE HOSE ผลิตจากใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ 100% ทนต่อทุกสภาพอากาศ น้ำทะเล น้ำากร่อย โอโซน รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต ชนิดสีแดงอาบยางภายในและเคลือบ PVC ภายนอก ทนต่อการเสียดสีได้ดี ทำความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้ำ ม้วนเก็บได้ทันทีหลังใช้งาน ชนิดผ้า ยี่หัอ ATLAS / ANZEN

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิด ยกหิ้ว ยี่ห้อ RABBIT รุ่นP509R กำลัง 55 แรงม้า 

1) เครื่องยนต์น้ำมันเชื้อเพลิ้ง 2 สูบ แนวขวาง 

2) ความดันปกติ 7.0 ก.ก./ช.ม.2 ด้วยหัวฉีด ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30.0 ม.ม. 

3) อัตราการฉีดปกติมากกว่า 1.55 ลม.ม./นาที 

4) ความดันสูง 10.0 ก.ก./ช.ม.2 ด้วยหัวฉีด ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 23.0 ม.ม. 

5) อัตราการจัตขณะใช้ความต้นสูง มากกว่า 1.1 ลม.ม./นาที 

6) รอบการหมุนของเครื่องยนต์ 5.100 รอบ/นาที

EMERGENCY LIGHT ไฟฉุกเฉิน - ติดตั้งง่าย ใช้สะดวก มีสวิทซ์เปิด-ปิด และสวิทซ์ TEST หลอดฮาโลเจนรุ่นใหม่ ให้แสงสว่างมาก เครื่องจะจ่ายไฟทันทีเมื่อไฟดับหรือไฟตก - ตัวเครื่องทำจากเหล็กชุมชิงค์ แข็งแรง ทนทาน แมตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น มีการบริการหลังการขายและรับซ่อมเครื่อง

ป้ายทางออกฉุกเฉิน Emergency Exit Sign ชนิดแผ่นป้าย ทำด้วยพลาสวูด หรืออลูมิเนียมอัลลอย ปิดด้วยวัสดุสะท้อนแสงให้ความสว่างในที่มืด ตัวป้ายขนาดมาตรฐาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ให้ความคงทนในการใช้งาน

ชุดดับเพลิง / ผจญเพลิง National Fire Protection Association มาตรฐาน NFPA ประเทศสหรัฐอเมริกา ชุดดับเพลิง (ธรรมดา) -เสื้อคลุมเข่า/หมวกไฟเบอร์กลาส/ถุงมือ/รองเท้า ชุดผจญเพลิง ชุดพนักงานดับเพลิง - เสื้อพร้อมกางเกง/หมวก BSP/รองเท้า HARVIK ถุงมือ/ผ้าคลุมศีรษะ (HOOD) KING COBRA

 


  • ถังดับเพลิงขนาด 2.2 5 10 15 20 ปอนด์ เป็นสารเหลวระเหยที่สามารถดับเพลิงได้ทุกประเภทโดยเฉพาะกับอุปการณ์คอมพิวเตอร์ อีเล็คโทรนิคส์และตู้คอนโทรลต่างๆ

  • ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 2.2 5 10 15 20 50 ปอนด์ คุณสมบัติ สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงได้ทุกประเภท เช่น เพลิงที่เกิดจากแก๊ส, น้ำมัน, กระดาษ, ผ้า, ไม้, ไฟฟ้า และวัสดุไวไฟทั่วไป

  • ถังดับเพลิง CO² CO² ขนาด 5 10 15 ปอนด์ เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สามารถดับเพลิงเบื้องต้นได้ทุกประเภท เช่น เพลิงที่เกิดจาก แก๊ส, น้ำมัน, และสารระเหยติดไฟอื่นๆ

  • เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม เหมาะสำหรับการดับไฟที่เกิดจากน้ำมันชนิดต่างๆ แล้ว AFFF ยังสามารถควบคุมและป้องกันการลุกติดไฟของน้ำมันที่รั่วไหล ในบริเวณขนถ่ายน้ำมัน เป็นการป้องกันการเกิดเพลิงใหม้ได้เป็นอย่างดี

  • ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง บรรจุน้ำยาดับเพลิง ตรวจเช็ค และ ติดตั้งถีงที่ เรามีทั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์เซฟตี้ ทุกชนิด พร้อมเสนอราคาพิเศษ

  • เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดติดตั้งเพดาน สำหรับติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น ห้องควบคุม ตัวเครื่องดับเพลิงจะฉีดดับเพลิงได้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม้สามารถดับเพลิงได้ทุกชนิด

  • ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิง มาตรฐาน UL/FM จากประเทศสหรัฐอมริกา เหมาะสำหรับติดตั้ง ประจำอาคาร สำนักงานและโรงงาน ทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง เบอร์16 หรือ เบอร์18 บานประตูเปิด-ปิดได้ ขนาด 80x100x30 ซม.*

  • สายส่งน้ำดับเพลิงสำหรับรถดับเพลิง ผลิตจากใยโพลีเอสเตอร์ ทนต่อทุกสภาพอากาศ น้ำทะเล น้ำกร่อย โอโซน รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต น้ำหนักเบา ชนิดสีขาวสำหรับใช้งานภายในอาคาร ชนิดสีแดงอาบยางภายในและเครือบ pvc ภายนอก

  • ชุดผจญเพลิง มาตรฐาน NFPA National Fire Protection Association ประเทศสหรัฐอเมริกา เสื้อพร้อมกางเกงดับเพลิง สีเหลือง หมวกดับเพลิง BSP รองเท้าดับเพลิง HARVIK ถุงมือดับเพลิง ผ้าคลุมศีรษะ (HOOD) KING COBRA
Visitors: 101,119